Missió:

Empordà Events és una empresa que pretén donar visibilitat a moments puntuals o decisions que impliquin un canvi a persones i empreses, dissenyant cada acció, comptant amb la participació dels assistents i tenint en compte els seus factors personals.

Volem integrar la imatge, la comunicació, el disseny personalitzat i la logística, com a part d’un tot: nosaltres en diem projectes 360°.

Enfocat a pimes, grans empreses, particulars, i col·lectius que vulguin compartir experiència amb el seu entorn.

Valors:

Implicació, implicació activa en tot el procés i la producció
Cooperació, treballem amb altres empreses amb una finalitat comuna
Treball en equip, client, col·laboradors i nosaltres
Sostenibilitat, intentem ser eco-responsables
Eficiència, amb els menys recursos possibles, política Km 0
Eficàcia, per arribar al nostre objectiu
Responsabilitat social, col·laborem amb Organitzacions humanitàries

Visió:

Ser una empresa que formi part de la trajectòria vital de persones i empreses, que contribueixi en els seus moments especials i que aquests, perdurin en el temps com a part del seu capital.